Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR VI/30/2003
RADY GMINY W KOWIESACH
z dnia 18 luty 2003 roku.


w sprawie przyjęcia Gminnego Progamu Profilaktyki i Rozwiązania Problemów Alkoholowych Gminy Kowiesy na rok 2003.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym/ tekst jednolity Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz 1591 zm. z 2002 r. Nr 23, poz.220/Nr. 62 poz.558, Nr 113,poz. 984 i Nr 153 poz. 1271 /oraz art. 4 ust 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U Nr 35 po. 230 z 1984 r.Nr 34, poz. 184 , z 1987 r. Nr 33 poz.180, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1990 r. Nr 34 poz. 198, Nr 73, poz 431, z 1991 r Nr 73, poz 321, nr 94 poz.419, z 1993 r. Nr 40, poz.732, Nr 88 poz.554, 1998 r. Nr 106 poz.668, z 2000 r. Nr 12 poz 136, Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 60 poz 610, Nr 125 poz 1367/Dz.u.z 2002 r. Nr 167 poz. 1372 /

Rada Gminy w Kowiesach uchwala co następuje:

§1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych gminy Kowiesy na rok 2003, który stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy w Kowiesach.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący
Rady Gminy

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-08-22 16:15
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 10:48

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 21213
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 16:00:06