Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

UCHWAŁA NR XII/56/2003
Rady Gminy w Kowiesach
z dnia 17 października 2003 roku

w sprawie obniżenia ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność
gminy Kowiesy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. Z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 zm. Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Dz. U. Nr 62, poz. 558, Dz. U. Nr 113 poz. 984, Dz. U. 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806 i z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, Nr 177 poz. 1725) w związku z art. 67 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2000 r. Nr 46, poz. 543 � tekst jednolity; z 2001 r. Nr 129, poz. 1447 i Nr 154, poz. 1800; z 2002 r. Nr 25, poz. 253 i Dz. U. Nr 74 poz. 676, Dz. U. Nr 113, poz. 984, Nr 126 poz. 1070, Nr 130 poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200 poz. 1682 i Nr 240 poz. 2058 oraz z 2003 r Nr 1 poz. 15, Nr 80 poz. 717, 720 i 721, Nr 96 poz. 874 i Nr 124 poz. 1152, Nr 162 poz. 1568

Rada Gminy w Kowiesach ustala, co następuje:

§ 1. Obniżyć o 50% cenę nieruchomości stanowiących własność Gminy oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki o następujących numerach:
Nr 132/1 o pow. 0,01 ha
Nr 172 o pow. 0,01 ha
położonych w miejscowości Paplin.

§ 2. Sprzedaż nastąpi zgodnie z przepisami o gospodarce nieruchomościami.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Gminy w Kowiesach

/-/ Dariusz Sobczak

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2003-10-17 15:02
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-05-09 14:43

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11360
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-07-05 15:44:17