Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

 

UCHWAŁA Nr XL/203/06

Rady Gminy Kowiesy

z dnia 5 października 2006 roku

w sprawie nabycia nieruchomości

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 9 lit a i art. 58 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr153, poz 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441) oraz art. 13 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261, poz. 2603, Nr 281, poz. 2782; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 169, poz. 1420, Nr 175, poz. 1459)

Rada Gminy Kowiesy uchwala, co następuje:

§1. Wyraża się zgodę na nabycie na własność Gminy nieruchomości oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 163/1 o pow. 1590 m2 położonej w miejscowości Lisna gm. Kowiesy i przyjęcie darowizny naniesień na działce - budynku remizy strażackiej.

§2. Środki finansowe związane z nabyciem nieruchomości pochodzić będą z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

     /-/ Janina Rybicka

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Zofia Jakubiak
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-10-11 10:59

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11753
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2011-06-30 09:09:11