Szybkie linki

Treść strony

UCHWAŁA NR XXVI/117/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Woli Pękoszewskiej
UCHWAŁA NR XXVI/118/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Turowej Woli
UCHWAŁA NR XXVI/119/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Kowiesy na rok 2005
UCHWAŁA NR XXVI/120/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2005
UCHWAŁA NR XXVI/121/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnień Gminy Kowiesy na rok 2005
UCHWAŁA NR XXVI/ 122/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie wyboru banku do obsługi budżetu Gminy Kowiesy
UCHWAŁA Nr XXVI/123/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie wysokości oraz szczegółowych warunków wypłacania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, dodatku motywacyjnego oraz nagród nauczycielom szkół prowadzonych przez Gminę Kowiesy
UCHWAŁA Nr XXVI/124/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.
UCHWAŁA NR XXVI/125/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIII/105/04 Rady Gminy Kowiesy w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy
UCHWAŁA Nr XXVI/126/05 Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kowiesach

Adres

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 835-10-30-031   REGON: 000538171


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Kontakt

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.