Odnośniki

Fotokod z linkiem do niniejszej strony

Fotokod

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka
-- w całym serwisie

Ważne strony

Nawigacja

Treść strony

Ogłoszenie Kierownika GOPS o naborze na wolne stanowisko pracy

KIEROWNIK GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W KOWIESACH

ogłąsza nabór na wolne stanowisko pracy

GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO NA 1/4 ETATU

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe ekonomiczne o kierunku rachunkowość i finanse z 3 letnią praktyką w księgowości,
 • znajomość zagadnień ustawy  o rachunkowości i finansach publicznych,
 • pełna zdolność do czynności prawnych,
 • znajomość obsługi komputera (umiejętność obsługi programów:m Word, Excel, Płatnik, Budżet),
 • rzetelność, sumienność, odpowiedzialność,

Zakres zadań oprzewidzianych do wykonywania na stanowisku:

 • opracowywanie i planowanie budżetu oraz realizacja operacji budżetowych,
 • przygotowanie i księgowanie dokumentów,
 • analiza wykorzytania środków przydzielonych z budżetu i innych będących w dyspozycji jednostki,
 • prowadzenie księgowości i majątku Ośrodka,
 • prawidłowe i terminowe sporządzanie wewnętrznych i zewnętrznych sprawozdań finansowych,
 • naliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac (obsługa programu płacowego).
 • rozrachunki z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i Urzędem Skarbowym z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sporządzanie deklaracji miesięcznych i rocznych PIT-4, PIT-11/8B.

 • wystawianie deklaracji miesięcznych RMUA i DRA (obsługa programu ZUS płatnik).

 • wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu ZUS Rp-7.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • życiorys (CV) z przebiegiem nauki i pracy zawodowej,
 • list motywacyjny,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganych kwalifikacji,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych umiejętności,
 • oświadczenie kandydata, że nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,
 • klauzula o treści: "Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji" zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami"

Komplet dokumentów prosimy przesyłać pocztą lub składać osobiście w terminie do 28 czerwca 2007 roku do godziny 1200 w sekretariacie Urzędu Gminy Kowiesy pod adresem: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowiesach z dopiskiem: "oferta na stanowisko główneo księgowego".

           Kierownik
       Gminnego Ośrodka
     Pomocy Społecznej

/-/ Bogusława Kwiatkowska

 • autor informacji: Bogusława Kwiatkowska
  data wytworzenia: 2007.06.12
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-06-12 10:38
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 13:19

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 76813
Ostatnia aktualizacja obecnej strony: 2017-03-08 13:54

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 836-18-32-418   REGON: 750148294


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Odnośniki

Metryka strony BIP

Licznik odwiedzin strony BIP: 1966065
Ostatnia aktualizacja strony BIP: 2019-08-22 13:59

Stopka strony