Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

SZKOŁA PODSTAWOWA W JERUZALU

Publiczne Gimnazjum w Jeruzalu - kliknij aby otworzyć link
 
Dyrektor Szkoły: Justyna Biernacka

Miejscowość: Jeruzal
Poczta: 96-111 Kowiesy
Województwo: łódzkie
Powiat: skierniewicki

Telefon: (46) 834 - 92- 60

Czas pracy: poniedziałek - piątek:
Zakres działania:
1)Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty i z wydanych na jej podstawie
a któw wykonawczych:

a) Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły.
b) Umożliwia absolwentom dokonania świadomego wyboru dalszego kierunku kształcenia.
c) Realizuje Program Wychowawczy.
d) Realizuje Program Zadań Opiekuńczych.

2) Szkoła opracowuje i realizuje szczegółowe zasady wewnątrz szkolnego systemu oceniania,
klasyfikowania i promowania uczniów.

3) Szkoła organizuje działalność innowacyjną i eksperymentalną

4) Szkoła może organizować oddziały:
a) sportowe,
b) dwujęzyczne,
c) przysposabiające do pracy,
d) integracyjne,
e) specjalne.

5) Program wychowawczy i opiekuńczy szkoły, uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.

Organami szkoły są:1) Dyrektor,
2) Rada Pedagogiczna,
3) Rada Rodziców,
4) Samorząd Uczniowski

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-06-29 21:09
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2019-12-02 12:15

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 20688
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2019-12-02 12:16:26