Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

ZARZĄDZENIE NR 60/2019

WÓJTA GMINY KOWIESY

z dnia 13 grudnia 2019 roku

 w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Kowiesy

Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 roku, poz. 506)

zarządzam, co następuje:

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Kowiesy, stanowiącym załącznik do zarządzenia Nr 8/2018 z dnia 14 lutego 2018 r. (zmienionego zarządzeniem nr 51/2018 z dnia 3 grudnia 2018 roku oraz zarządzeniem nr 60/2019 z dnia 13 grudnia 2019 roku) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) stanowisko informatyka lub firma zewnętrzna świadcząca usługi informatyczne,”

2) W § 13:

a) w ust. 1:

  • pkt 7 ppkt a otrzymuje brzmienie: „a) stanowisko ds. gospodarki przestrzennej”;
  • pkt 12 otrzymuje brzmienie: „12) stanowisko informatyka lub umowa z firmą zewnętrzną,”

b) w ust. 2:

  • pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) Referat Rozwoju Gospodarczego:

  1. w sprawach infrastruktury technicznej - DWG
  2. w sprawach gospodarki odpadami  - GP
  3. w sprawach inwestycji                          - PBI
  4. w sprawach zamówień publicznych - ZP
  5. w sprawach gospodarki przestrzennej - PP”
  • pkt 11 otrzymuje brzmienie: „11) stanowisko informatyka lub umowa z firmą zewnętrzną - IN”

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

 

« wstecz

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 11062
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2022-04-19 14:29:05