Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej

 

UCHWAŁA 3/06

GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ

w KOWIESACH

z dnia 17 października 2006 roku

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych

w celu przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku

 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 roku Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003 roku Nr 159, poz. 1547, z 2004 roku Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055, Nr 167, poz. 1760, z 2005 roku Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 roku Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055 i Nr 159, poz. 1127)

Gminna Komisja Wyborcza w Kowiesach uchwala, co następuje:

§ 1. W celu przeprowadzenia wyborów zarządzonych na dzień 12 listopada 2006 roku powołuje się obwodowe komisje wyborcze w składzie określonym w załącznikach od nr 1 do nr 4.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zorganizowania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodnicząca Gminnej Komisji

       Wyborczej w Kowiesach

 

  /-/ Halina Anna Sikorska

 

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Teresa Słoma
  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2006-10-18 11:32
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 10:53

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 44372
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2012-04-11 10:53:28