Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

W roku 2007 obowiązują stawki podatku od środków transportowych takie same jak w roku 2006

Podatek od środków transportowych

Podmiot

Podatnikami podatku od środków transportowych są :
- osoby fizyczne,
- osoby prawne bedących właścicielami środków transportowych.

Przedmiot

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:

1) samochody ciężarowe o dopuszcalnej masie całkowitej od 3,5 tony do poniżej 12 ton;

2) samochody ciężarowe o dopuszcalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton;

3) ciągniki siodłowe i balastrowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton;

4)ciągniki siodłowe i balastrowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton;

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjatkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równej lub wyższej niż 12 ton, z wyjatkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego;

7) autobusy.

Termin powstania
1991-01-12
Podstawa prawna

Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84 ze zmianami)

Uchwała XXXIII/155/05
Rady Gminy Kowiesy z dnia 25 listopada 2005 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych.

Terminy opłat

Podatek od środków transportowych jest płatny w dwóch równych ratach, w terminie do dnia:
- I rata -15 luty,
- II rata - 15 wrzesień danego roku podatkowego.
Wysokość opłat

Wysokość stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006 roku
jest zawarta w załącznikach Uchwały Nr XXIXII/155/05 Rady Gminy Kowiesy.
(plik w wersji do wydruku).
Uwagi

Obowiązek podatkowy powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został zarejestrowany, a w przypadku środka transportowego zarejestrowanego - od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek transportowy został nabyty.

Osoby fizyczne i osoby prawne będące właścicielami środków transportowych składają, w terminie do dnia 15 lutego deklaracje na podatek od środków transportowych na dany rok podatkowy.
W przypadku gdy obowiązek podatkowy powstał po tym dniu - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia okoliczności uzasadniających powstanie tego obowiązku.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-20 12:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-11 13:09

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2198
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-12-11 13:09:27