Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • Dziennik Ustaw

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

W roku 2007 obowiązują stawki podatku leśnego wyliczonego na podstawie Komunikatu Prezesa GUS w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r.

Podmiot


Podatnikami podatku leśnego są :
- osoby fizyczne,
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej,
- Lasy Państwowe - Nadleśnictwa,
- Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa,
będące:
1) właścicielami lasów,
2) posiadaczami samoistnymi lasów,
3) użytkownikami wieczystymi lasów,
4) posiadaczami zależnymi lasów - własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.
Przedmiot

Opodatkowaniem podatkiem leśnym podlegają lasy z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności niż działalność leśna.

Lasem są grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy " Ls".

Podstawą opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach ( fizycznych ), wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Termin powstania
2002-10-30
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 30 października 2002r. o podatku leśnym ( Dz. U. Nr 200, poz. 1672).

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r.  w sprawie  średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. Na podstawie art.4 ust.4 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 i Nr 216, poz. 1826 oraz z 2005 r. Nr 143, poz. 1199, Nr 164, poz. 1365 i Nr 179, poz. 1484) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r., wyniosła 133,70 zł za 1m3.

 

Terminy opłat

Podatek leśny na rok podatkowy od osób fizycznych jest płatny w ratach proporcjonalnych do czasu trwania obowiązku podatkowego w terminach do dnia:
- 15 marca,
- 15 maja,
- 15 września,
- 15 listopada roku podatkowego.

Osoby prawne , jednostki organizacyjne w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, Lasy Państwowe - Nadleśnictwa i Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa.
Winny opłacać podatek leśny zgodnie ze złożonymi deklaracjami, za poszczególne miesiące do dnia 15 każdego miesiąca.

Wysokość opłat

Podatek leśny od 1 ha , za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna x cena drewna .
/ 0, 220 m3 *133,70 zł (średnia cena sprzedaży drewna - GUS )=29,41 zł z 1 ha lasu

Dla lasów ochronych oraz lasów wchodzacych wskład rezerwatów przyrody i parków narodowych stawka podatku lesnego ulego obniżeniu o 50%.
/ 0,110 m3 *133,70 zł (średnia cena sprzedaży drewna - GUS )=14,70zł/za 1 ha lasu
Uwagi
Zwalnia się od podatku leśnego:
1) lasy z dzrewostanem w wieku do 40 lat;
2) lasy wpisane indywidualnie do rejestru zabytków;
3) użytki ekologiczne E- Ls.

Osoby fizyczne obowiązane są złożyć organowi podatkowemu informacje o lasach w terminie 14 dni od dnia zajstnienia okoliczności uzasadniający powstanie albo wygaśnięcie obowiązku w podatku leśnym.

Osoby prawne
, jednostki organizacyjne, w tym spółki nie posiadające osobowości prawnej, Lasy Państwowe, Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa obowiązani są składać organowi podatkowemu deklaracje o lasach w terminie do 15 stycznia danego roku.

Metryka

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2004-02-20 12:18
  • zmodyfikował: Administrator Systemu
    ostatnia modyfikacja: 2006-12-11 13:34

Metryka

  • opublikował: brak informacji
    data publikacji: 2006-04-12 14:28

Opis strony

Redaguje: Teresa Słoma, tel.(046) 831 70 81, 96-111 Kowiesy

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 2304
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2006-12-11 13:34:20