Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Kowiesy

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • www.kowiesy.pl

Przejdź do: www.kowiesy.pl

Treść strony

WYDAWANIE DECYZJI W SPRAWACH WYMELDOWANIA

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657),
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 ze zm.)
 • Ustawa  z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r. poz. 2411)

Wymagane dokumenty:

 •  wniosek w sprawie wymeldowania osoby

Załączniki:

 • dokumenty potwierdzające aktualny stan prawny posesji lub lokalu (decyzje, przydziały, wypisy z ksiąg wieczystych, umowy, orzeczenia sądowe: o eksmisji, o sposobie korzystania z mieszkania)

Opłaty:

 • wydanie decyzji - 10 zł Opłata uiszczana jest w memencie składania wniosku

Tryb odwoławczy:

Przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Wójta Gminy kowiesy w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Renata Kobus
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2006-05-15 15:17
 • zmodyfikował: Radosław Maros
  ostatnia modyfikacja: 2018-05-30 15:18

« wstecz

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 8214
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2018-06-01 15:12:29