Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Treść strony

Reforma oświaty w Gminie Kowiesy

.

Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy na lata 2016-2022

.

Projekt Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kowiesy na lata 2017-2023

.

Ogłoszenie z przeprowadzonych konsultacji z organizacjami pozarządowymi 2017

.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwa ły Rady Gminy Kowiesy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017 r.

.

Ogłoszenie o konsultacjach projektu uchwa ły Rady Gminy Kowiesy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 r.

.

 • autor informacji: Janina Powązka
  data wytworzenia: 2014.11.19
 • opublikował: Radosław Maros

 • autor informacji: Janina Powązka
  data wytworzenia: 2014.10.29
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2014-10-31 11:01
 • zmodyfikował: Radosław Maros
  ostatnia modyfikacja: 2014-10-31 11:03

Treść ogłoszenia
(dodano: 2013-11-20 12:48)
 • autor informacji: Janina Powązka
  data wytworzenia: 2013.11.20
 • opublikował: Radosław Maros

.

.

 • autor informacji: Edyta Adamczyk
  data wytworzenia: 2013.07.30
 • opublikował: Edyta Adamczyk
  data publikacji: 2013-07-30 13:52
 • zmodyfikował: Edyta Adamczyk
  ostatnia modyfikacja: 2013-09-04 15:31

Wójt Gminy Kowiesy podaje do konsultacji społecznych projekt Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kowiesy.

Nowy model gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowiesy z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kowiesy w sprawie przyjęcia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2013 r

Projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Kowiesy w 2012r.

 • autor informacji: Zofia Jakubiak
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2012-02-19 20:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 11:18

Informacja z przeprowadzonych konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Kowiesy w sprawie Przyjecia Programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi

 • autor informacji: Janina Powązka
  data wytworzenia: 2011.12.27
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-29 14:46
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 11:19

Ogłoszenie Wójta Gminy o konsultacjach

Treść ogłoszenia

Projekt uchwały Rady Gminy Kowiesy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-18 22:02
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 11:22

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowiesy o konsultacjach społecznych

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowiesy o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Kowiesy projektu uchwały Rady Gminy Kowiesy zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów sołectwom gminy Kowiesy

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowiesy o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały

Ogłoszenie Wójta Gminy Kowiesy o konsultacji z organizacjami pozarządowymi projektu uchwały Rady Gminy Kowiesy dotyczącej programu współpracy Gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2011 rok

Informacja o projekcie Programu usuwania wyrobów zawierających azbest
Projekt Programu Usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kowiesy do konsultacji.
Projekt- Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Kowiesy na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017.
Projekt
(dodano: 2010-01-05 13:31, ostatnia modyfikacja: 2010-01-06 08:43)
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-05 13:29
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-12-15 12:45

Informacja o uwagach

Uwagi do projektu należy składać w terminie 21 dni na adres: Urząd Gminy  Kowiesy, Kowiesy 85, 96-111 Kowiesy.

 • autor informacji: M. Odziemkowska
  data wytworzenia: 05.01.2010
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-01-05 13:33
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-24 11:32

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Konsultacje programu współpracy gminy Kowiesy z organizacjami pozarządowymi

Informacja Wójta Gminy Kowiesy o opracowywaniu Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy

Zgłaszanie wszelkich uwag do projektu Strategii
Projekt Strategii Rozwoju Gminy Kowiesy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2007-08-14 15:56
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2012-04-11 11:47

RozporządzenieWojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

Projekt Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego - wersja z dnia 5 marca 2007 roku celem konsultacji społecznych

Adres

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 835-10-30-031   REGON: 000538171


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Kontakt

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.