Szybkie linki

Treść strony

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu urządzenia lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa, należących do osób fizycznych i wspólnot gruntowych, położonych na terenie obrębów ewidencyjnych gminy Kowiesy

  

 • autor informacji: Katarzyna Starecka
  data wytworzenia: 2016.07.26
 • opublikował: Radosław Maros

Obwieszczenie Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie określenia programu ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami...

   

 • autor informacji: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
  data wytworzenia: 2015.08.23
 • opublikował: Radosław Maros

 • autor informacji: Maria Irena Odziemkowska
  data wytworzenia: 2015.05.12
 • opublikował: Radosław Maros

Wybory do Izby rolniczej 2015

     

Darmowe szkolenia komputerowe - wykorzystywanie technik teleinformatycznych - projekt "Rolnik XXI wieku"

.

Informacja Wójta Gminy Kowiesy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących likwidacji sołectwa Janów i przyłączenia miejscowości Janów do sołectwa Nowy Wylezin

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych z mieszkańcami sołectw Gminy Kowiesy: Janów i Nowy Wylezin

     

Kiedy w naszej gminie nastąpi zmiana telewizji analogowej na cyfrową

 • autor informacji: Zofia Jakubiak
  data wytworzenia: 2013.02.20
 • opublikował: Radosław Maros

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy KOWIESY w 2013 r.

Harmonogram walnych zebrań sprawozdawczych w Ochotniczych Strażach Pożarnych na terenie gminy KOWIESY w 2013 r.

Wszelkie uwagi dotyczące odśnieżania dróg dojazdowych położonych wzdłuż drogi ekspresowej S-8 proszę zgłaszać do zarządcy drogi - Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi - Punkt Informacji Drogowej tel 42 233 96 96.

 • autor informacji: Maja Kaczmarek
  data wytworzenia: 2013.01.16
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2013-01-17 14:28

Komunikat Łódzkiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w sprawie wiosennej akcji szczepienia lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa łódzkiego

 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2012-03-01 15:35
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2014-01-24 11:14
 • autor informacji: Janina Powązka
  data wytworzenia: 2012.02.13
 • opublikował: Radosław Maros
  data publikacji: 2012-03-01 15:18
 • autor informacji: Maria Odziemkowska
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-12-27 13:42
 • autor informacji: Administrator
  data wytworzenia: 2011.08.25
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-08-25 15:15
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-07-11 15:17
 • zmodyfikował: brak informacji
  ostatnia modyfikacja: 2011-08-25 17:59
Informacja Wójta Gminy Kowiesy o przeprowadzeniu konsultacji społecznych dotyczących zmiany statutów sołectw gminy KowiesyProjekt uchwały Rady Gminy Kowiesy w sprawie nadania statutów sołectwom gminy KowiesyOgłoszenie Wójta Gminy Kowiesy o nadaniu statutów sołectwom gminy Kowiesy
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2011-05-27 12:07
 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-08-24 10:41
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-11 12:59

O B W I E S Z C Z E N I E o przystąpieniu do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznych ocen oddziaływania na środowisko

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

 • opublikował: Administrator Systemu
  data publikacji: 2010-05-17 13:03
 • zmodyfikował: Administrator Systemu
  ostatnia modyfikacja: 2011-07-11 13:00
Ogłoszenie o majątku uznanym za zbędny

O G Ł O S Z E N I E o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Kowiesy wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Ogłoszenie o majątku uznanym za zbędny

Adres

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 835-10-30-031   REGON: 000538171


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Kontakt

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.