Szybkie linki

Treść strony

U C H W A Ł A Nr VI/32/07 RADY GMINY KOWIESY z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości

UCHWAŁA NR VI/31/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie odmowy uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie wyznaczenia Obszaru Chronionego Krajobrazu Górnej i Środkowej Rawki
UCHWAŁA Nr VI/30/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie uzgodnienia projektu Rozporządzenia Wojewody Łódzkiego w sprawie ustanowienia planu ochrony Bolimowskiego Parku Krajobrazowego

U C H W A Ł A Nr VI/29/07 RADY GMINY KOWIESY z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kowiesy

UCHWAŁA Nr VI /28/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XIV/64/03 z dnia 28 listopada 2003 roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy
UCHWAŁA Nr VI/27/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Skierniewickiemu na zorganizowanie i koordynowanie porad lekarza psychiatry dla dzieci zamieszkałych na terenie Gmin Powiatu Skierniewickiego

Uchwała Nr VI/26/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 kwietnia 2007 roku
w sprawie zmian budżetu i w budżecie gminy na rok 2007

  • opublikował: Administrator Systemu
    data publikacji: 2007-07-16 09:05
UCHWAŁA NR VI/25/07 Rady Gminy Kowiesy z dnia 20 kwietnia 2007 roku w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy za 2006 rok

Adres

Urząd Gminy Kowiesy

Kowiesy 85
96-111 Kowiesy
NIP: 835-10-30-031   REGON: 000538171


Bank Spółdzielczy Biała Rawska O/Kowiesy
nr konta: 83 9291 0001 0031 6000 2000 0160

Kontakt

Dane kontaktowe

tel.: 46 8317026
fax: 46 8317081

e-mail: urzad@kowiesy.pl

Godziny

Godziny urzędowania

od poniedziałku do piątku

w godzinach 8.00 do 16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.